[043] La cara i la creu dels cursos del llengua catalana d’aquest curs (1 de 2)

jmab2011-2012, General1 Comment

Continuo amb la descripció, anàlisi i valoració dels cursos d’aquest curs que ja és història.

Ara toca explicar els dos cursos de llengua catalana que he portat: un de preparació per a la prova de nivell C i un altre del nivell D. Són cares ben distintes d’una mateixa moneda que tot seguit passo a comentar. Si va bé, començo per la creu, el curs de preparació per a la prova del certificat de nivell D.

I és que parlar del curs de preparació del nivell D que he fet al centre és parlar d’un petit fracàs. Anem a pams i començo exposant quin era el plantejament del curs i en què es va acabar convertint.

Títol:
Curs de preparació per a l’obtenció del certificat de català D (semipresencial)

Durada:
2 trimestres.

Hores presencials/semipresencials: 35 hores cada trimestre. (20h presencials i 15 semipresencials). El primer mes es faran classes presencials setmanals i els 2 mesos restants, classes presencials quinzenals.

Observacions: Per al curs s’utilitzarà la xarxa social Edmodo. És una plataforma digital que actua com a xarxa social alhora. La idea és que Edmodo serveixi per penjar activitats complementàries i de reforç. A manca d’un Moodle al centre, crec que era una bona opció.

Aquest era el plantejament inicial, però a la pràctica, el curs semipresencial s’ha diluït. La idea de fer-ho així era perquè els alumnes ja tenien una base molt sòlida de llengua catalana, fet que em va fer pensar que podrien seguir el ritme i el plantejament evidentment pràctic. Això em permetria centrar-me en la tasca de guia i orientador dels aspectes que realment els costava als alumnes i anar a atacar les dificultats concretes dels alumnes.

Finalment, la majoria dels alumnes no han combregat amb la semipresencialitat; és a dir, la tasca online no s’ha tingut en compte per a la formació del curs i s’ha quedat en un 2n o 3r pla. No sé si ha estat culpa de la mena d’activitats plantejades o el tipus de la plataforma que he utilitzat, però no ha funcionat gens.

Podria ser també que els alumnes no estiguessin preparats per a un curs amb aquest plantejament semipresencial. I encara, si anem més enllà, crec que, a hores d’ara, puc confessar que em vaig equivocar. Pensava que els alumnes respondrien al tipus de classes, però els vaig sobrevalorar. Això passa per no fer un estudi previ de l’interès o la preparació dels alumnes per extreure el profit que jo esperava. Pel que sembla, no eren tan autònoms com semblava…

Per tant, he pagat la novatada i arran de tots aquests elements, el curs es va fondre i els (pocs) alumnes que seguien el curs només donaven importància a la part presencial. O sigui que el curs vinent el remodelaré, però sense renunciar al plantejament semipresencial. Hauria de millorar molt la part virtual i trobar l’equilibri entre docent comunicador i docent guia-orientador.

En confiança, i per resumir la sensació que m’ha deixat el curs, crec que estic a anys llum del que esperaven els alumnes. La metodologia clàssica de profe transmissor de coneixements encara és una llosa que no permet innovar o provar noves metodologies basades en l’autoformació. O sigui que em trobo com un peix en un aquari de tortugues.

Per al proper curs tindré molt en compte l’experiència per tal de proposar un curs semipresencial com cal. De fet, ja he presentat una millora per a aquesta modalitat de curs, seguint la bona experiència a Centelles (l’explicaré en el capítol següent) per a cursos especialment orientats per a la preparació de la prova per a l’obtenció del certificat de català.

Crec que és un tipus de curs modern i atractiu que casa molt bé amb la mena de cursos que s’imparteixen a la resta d’escoles, ja que té en compte les noves tecnologies com a eines pràctiques per a l’aprenentatge de les llengües. Esperem que les millores serveixin per a oferir un curs de català D més sòlid.