[044] La cara i la creu dels cursos del llengua catalana d’aquest curs (2 de 2)

jmab2011-2012, General3 Comments

I per acabar la valoració dels cursos de català, ara toca el curs de preparació per a la prova de català C. La valoració del curs en general és molt positiva. Malgrat que el curs va començar al segon trimestre, vaig satisfer les expectatives dels alumnes. A diferència del curs de nivell D, vaig tenir l’ocasió de trobar-me amb el grup setmanes abans de començar el curs i copsar les seves necessitats. Això va ser cabdal per tal de preparar el curs amb moltes garanties d’èxit.

La trobada amb els alumnes responia al fet que, inicialment, el curs no l’havia de fer jo. Per aquest motiu, em vaig veure obligat a modificar alguns aspectes del curs: vaig canviar l’horari perquè no podia complir amb les hores estipulades. Així, en comptes de 3 hores a la setmana, vam establir dues hores a la setmana i un suport virtual per tal de resoldre dubtes al llarg de la setmana. A més, vam utilitzar la xarxa social educativa Edmodo per tal de resoldre els dubtes que al llarg de la setmana poguessin tenir els alumnes. I al mateix temps, Edmodo servia per proposar material teòric extra, enllaços a recursos lingüístics d’interès, exercicis i tasques online, etc. Va ser una manera de suplir l’hora que es va perdre pel camí.

Val a dir que la tasca a Edmodo va ser un suport extra que no esperava desenvolupar tant com ho vaig fer, però que, finalment, va funcionar força bé. Els alumnes van respondre positivament a l’ús de les TIC com a suport per al seu aprenentatge. D’aquesta manera, el curs es va convertir en una mena de formació semipresencial. Però encara estem lluny d’anomenar-lo així.

Ateses les consideracions anteriors (inici al 2n trimestre, nou horari), la metodologia havia d’adequar-se també a aquesta nova tessitura. Partia del fet que els alumnes tenien una bona base gramatical ja apresa (fet que amb les proves de nivell i les acreditacions presentades pels alumnes abans d’apuntar-s’hi va quedar demostrat), vaig focalitzar l’interès a resoldre els seus dubtes. Vaig centrar-me especialment en les excepcions a les normes gramaticals, en la millora de les eines de preparació, redacció i revisió de textos escrits i en la realització de tasques i exercicis que es poguessin trobar a la prova de català C. El meu rol era, essencialment, de guia de l’aprenentatge. Vaig evitar les “classes magistrals” per una qüestió de temps, atorgant-los a ells que preparessin la classe en funció dels seus dubtes.

Per tant, una classe de català C consistia a:

a) corregir els exercicis setmanals de redacció de textos – Vam establir un sistema d’autocorrecció que permetia a l’alumne saber quins eren els seus errors més freqüents en el moment de redactar. Al llarg del curs l’hem ajustat en funció de les seves necessitats. De cara al curs vinent, el repassaré per tal de millorar-ho per a propers cursos.

b) resolució dels dubtes gramaticals – Setmanalment, els proposava que repassessin temes gramaticals concrets, que fessin els exercicis i després, a l’aula, resoldríem els dubtes teòrics i pràctics. Com a eina de treball, vam fer servir el llibre Curs de llengua catalana Nivell C del Departament deJustícia. Ha resultat una bona eina com a referència del curs. I el millor de tot, gratuïta! La resta de material complementari l’he extret d’altres llibres (10 exàmens del nou nivell C) i l’he penjat a Edmodo, així com enllaços de recursos (diccionaris en línia, pàgines web d’interès, etc.).

c) correcció de simulacre de proves de català C – La pràctica de simulacres d’examen al llarg del curs ha estat molt positiu per als alumnes i el que, en definitiva, els va ajudar més a l’hora d’encarar la prova real. D’una banda, perquè es familiaritzen amb el tipus de preguntes que hi apareixen, però per una altra, perquè vam repassar gramàtica de la millor manera possible: amb la pràctica.

La valoració de la metodologia, doncs, és molt positiva i crec que haig d’insistir per aquest camí i deixar que l’alumne “s’apoderi” de la classe en benefici de la seva formació. Per al curs vinent, cal investigar en aquesta línia a l’hora d’establir la metodologia i preparar les activitats del curs.

Una de les mancances del curs ha estat una avaluació amb cara i ulls, però la tipologia i les circumstàncies del curs no ho van permetre. De fet, l’avaluació era constant, ja que setmanalment, corregia tasques gramaticals i textuals dels alumnes. De cara a propers cursos, s’haurà d’establir un sistema d’avaluació concret. Crec que pot ser molt positiu.

El grup ha respost molt bé a tot el que s’ha proposat. Ha estat un grup pacient (va esperar un trimestre fins que es va obrir el curs!), molt treballador, molt constant i molt motivat. No és d’estranyar, doncs, que hagin respost tan bé al curs, a la proposta metodològica, a les activitats presencials i virtuals. De les 10 persones que van començar, 9 es van apuntar a la prova, però només 8 es van presentar. Encara no hi ha resultats, però confio que els va anar bé.

Per al proper curs tindré molt en compte aquesta experiència per tal de proposar un curs semipresencial com cal. En aquest sentit, ja he fet arribar al departament de català del Centre inclourà aquesta modalitat de curs (2 hores setmanals presencials i 1 hora de tasques virtuals) per a cursos especialment orientats per a la preparació de la prova per a l’obtenció del certificat de català C. I de la mateixa manera, reconvertiré el de nivell D seguint aquestes pautes.