[009] Facebook com a eina de debat 2.0 (anàlisi d’una activitat)

jmab2010-2011, GeneralLeave a Comment

Tot i haver entrat ja en el segon trimestre, voldria fer una mena de retrospectiva d’algunes activitats i aspectes metodològics que he portat a terme al llarg del primer trimestre. I començaré per una activitat 2.0 molt interessant i de la qual us en devia fa temps un post: el debat a través del grup de Facebook.

Vaig portar aquesta activitat avaluable dins del mòdul de GESO 2 Llengua catalana 3, en el qual vaig treballar el text argumentatiu. L’objectiu principal de l’activitat era elaborar arguments i contraarguments breus en un context de debat virtual sobre temes d’actualitat.

Vaig donar moltes voltes a l’entorn 2.0 que havia de suportar l’activitat. Vaig visitar llocs de creació de fòrums i no em van fer el pes. A més, m’interessava una eina fàcil d’utilitzar i que estigués a l’abast dels alumnes. I va ser llavors quan se’m va encendre la bombeta: Facebook.
Era la solució a diversos problemes: el 90% de la classe tenia perfil en aquesta xarxa social, bona part dels alumnes es connectaven habitualment, la facilitat d’establir un grup en pocs clics era notable. D’aquesta manera va néixer el grup Debat 2.0 (GESO 2 – CFA Tona).

La metodologia va ser molt senzilla: el professor servia l’activitat, però també moderava el debat i el dinamitzava quan el fil argumental s’esgotava. Procurava no intervenir gaire per cedir el protagonisme a la co-construcció del debat per part dels alumnes. Mentrestant, van ser ells mateixos els que havien de portar el pes de l’activitat amb les seves opinions.

Temes que es van treballar amb el grup de debat de GESO 2 (CFA Tona)

Els vaig proposar tres temes de durada quinzenal cada debat i havien de fer entre 2 i 4 intervencions. Per agilitzar la discussió i procurar una participació activa, els vaig demanar que fessin intervencions curtes, que seguissin el fil del debat a l’hora de participar-hi i que estiguessin connectats per estar al cas de la conversa.

Pel que fa a l’aspecte textual i ortogràfic, els vaig demanar que agafessin les intervencions pròpies d’un dels temes i que les corregissin i escriguessin en un document a part. Aquesta tasca ja l’hem realitzat sovint durant el curs anterior i, per tant, havien de seguir les pautes d’autocorrecció a través del llistat de símbols que ja coneixen (us dec un post comentant el sistema d’autocorrecció ortogràfica i discursiva).

Un fet que em va cridar l’atenció va ser que el grup va decidir per majoria que el grup de debat fos privat. És per aquest motiu que no podreu llegir les opinions dels alumnes.

La valoració de l’activitat és positiva, tot i que em van sorprendre algunes actituds dels alumnes. Per exemple, els alumnes que es connecten més a Facebook van passar del grup de debat. És a dir, deixaven missatges al seu mur, penjaven fotos, estadístiques d’enquestes xorres, però no tenien temps per entrar al grup de debat i, almenys, llegir els comentaris dels companys. I és que per més a l’abast que hi posi la tecnologia, això no garanteix l’èxit de l’activitat. I la tecnologia tampoc no va esdevenir com a element motivador, fet que vaig trobar frustrant en un intent de crear activitats engrescadores. Malgrat tot, però, el conjunt és satisfactori.

PUNTS FORTS

– Inicialment, va ser una activitat que va despertar interès.

– Molts dels arguments estaven  ben estructurats.

– Les intervencions es van ajustar al fil de la conversa.

– Gran quantitat de tipus d’arguments.

– Fluïdesa argumentativa, contraargumentativa, anàlisi, etc.

– Tècnicament, la creació del grup  i l’adhesió dels participants va ser senzilla i força ràpida.

– Com a eina de debat, el grup de Facebook va complir.PUNTS FEBLES

– L’interès per l’activitat va minvar amb el temps.

– Alguns alumnes no van participar, malgrat estar connectats assíduament.

– Evidents símptomes d’apatia davant l’activitat per part d’alguns alumnes.

– Vaig trobar a faltar un millor sistema de distribució dels missatges per part del grup de Facebook (els missatges apareixen un darrere de l’altre, però no els subindexa).

– Alguns dels temes seleccionats no van quallar entre els alumnes.