[012] El difícil repte d’elaborar un text escrit (I)

jmab2010-2011, General2 Comments

Mentre que al mòdul Llengua castellana 2 de GESO 1 treballo el text narratiu a través del còmic, a Llengua catalana 2 fem textos de la vida quotidiana. És un mòdul agraït, ja que intento ensenyar als alumnes les tècniques que s’han de tenir presents a l’hora de construir textos que els poden ajudar en la seva vida laboral: una carta formal, un correu electrònic, un currículum vitae o una carta de presentació.

Enguany, però, he volgut focalitzar encara més l’interès per la creació de textos pràctics i reduir el nombre de lliuraments per centrar-me en aspectes metacognitius. Així, un dels objectius que m’he plantejat,  a banda que els alumnes siguin capaços de construir textos de la vida diària, és que tinguin consciència de com els construeixen. I no hi ha res millor per a aquest exercici que el portafolis i l’autoavaluació.

Amb aquest plantejament he iniciat el mòdul que es presenta molt interessant i que en certs aspectes vull millorar. Espero aconseguir-ho!