[047] El mirall del portafoli docent: conclusions del curs 2011-12

jmab2011-2012, General1 Comment

 

Després d’acabar l’anàlisi i la reflexió relacionades amb la meva tasca docent al llarg del curs 2011-12, cal que comenti els aspectes més destacables.

Primerament, torno a incidir en la importància del portafoli com a eina de (re)coneixement de la feina feta, tal i com ja vaig fer l’any passat. I de manera més concreta, em serveix per passar comptes amb els objectius que em vaig posar abans d’iniciar el curs 2011-12. Entre les reflexions més interessants -i comparant-les amb les del curs passat- es troba la que he fet al voltant de la millora dels cursos. L’objectiu era programar, modificar i revisar els cursos a nivell anual i no a nivell trimestral com fins ara. En
el cas de GES, he valorat els continguts del mòdul i els he programat en funció dels objectius que s’hi han d’assolir. Malgrat que els mòduls són tancats, hi ha aspectes que es repeteixen i que cal reforçar o ampliar (gramàtica, tècniques d’estudi, comprensió i expressió oral i escrita, etc.) i he procurat tenir en compte aquest factor per tal de tenir un fil conductor on els continguts apareguessin de manera gradual. Fins i tot pels cursos nous (català C i català D) he volgut bastir-los amb uns objectius i una metodologia concretes que permetin la creació d’un itinerari que incideixi en els punts importants del curs.

Com a aspecte negatiu, no he tingut massa en compte els mòduls de literatura a l’hora de preparar la programació, com si fossin cursos a part.

Per tant, pel que fa a la modificació i revisió dels cursos a nivell anual, crec que he satisfet les expectatives. En funció de la feina feta els darrers anys, m’he quedat amb tot allò que ha funcionat i que permetia reforçar la idea d’homogeneïtat (avaluació contínua, sistema de correcció, activitats, metodologia, etc.). I he tingut en compte les valoracions dels alumnes d’anys anteriors, les experiències docents i el temps que podia dedicar al mòdul. Tot plegat ha de servir per configurar un itinerari sòlid però mutable gràcies a l’experiència viscuda al llarg del curs escolar.

Com a millora, hauré de construir i reforçar aquest fil conductor gramatical i textual per tal d’assegurar el compliment gradual del currículum, dels objectius dels mòduls i de seves les competències bàsiques.

A banda d’aquest punt, enguany he tingut la necessitat de (re)formar-me en la meva matèria, ja que he hagut de parir dos cursos de català que no estaven catalogats al projecte curricular del centre. Per això, vaig demanar assessorament a l’Aula d’Autoaprenentatge de Vic i em van ajudar força per encarar el repte de crear el curs semipresencial de català D. Malauradament, no hi vaig anar de manera assídua.

A diferència del curs passat, i atesa la necessitat de revisar continguts gramaticals d’alt nivell, vaig fer una repassada exhaustiva de la gramàtica catalana per tal de donar resposta als dubtes dels meus alumnes.

Pel que fa a la formació en didàctica de la llengua i la literatura, ha estat justeta però continuada. Vaig donar-me de baixa de la revista Articles per motius econòmics. Però he procurat seguir atent a través dels blogs que segueixo i dels meus contactes a les xarxes socials. En aquest cas, el meu PLE ha servit de font d’informació. Enguany sí que li he tret el profit que l’any anterior no li vaig saber trobar.

Així, al llarg del curs he procurat llegir articles relacionats amb la pràctica reflexiva, amb la intenció de nodrir el marc en el qual m’agradaria desenvolupar el meu doctorat. Però la formació que tan clar tenia a principis del curs l’hauré d’aparcar per motius personals. En aquest sentit, haig de ser realista i sé que ara la meva situació personal (amb dues filles petites a casa) no em permetria seguir al 100% el procés del doctorat.

Sóc pacient i tinc clar que m’agradaria seguir aquest camí formatiu, però encara tinc rondant al meu voltant formatiu el màster en Educació i TIC (UOC). Ara per ara, no sé si l’abandonaré definitivament o el reprendré més endavant. Però estic segur que els estudis de doctorat poden satisfer les meves inquietuds professionals actuals. I encara ho veig més clar després dels productius contactes que vaig fer durant el curs amb professors molt experimentats en aquest àmbit (Olga Esteve, Joan Tomàs Pujolà), ja que em van donar idees per a la temàtica de la que podria ser la meva futura tesi doctoral.

Com dic, en tinc moltes ganes i si m’haig d’esperar un o dos anys més, ho faré. Mentrestant, puc fer petits gestos autoformatius per tal d’estar ben preparat en el moment que pugui fer el pas.

Per al proper curs, doncs, continuaré amb el reforç de la meva especialitat. I ateses les reflexions anteriors, seré més metòdic a l’hora de treure profit de l’autoaprenentatge en didàctica. Llegiré lectures pendents que tinc, en faré un resum i una anàlisi posterior per treure un profit de cara a la meva formació. També he tornat a subscriure’m a Articles, ja que m’han fet una bona oferta.

I per tal de no trobar a faltar la formació en Educació i TIC, reforçaré el meu PLE, estaré atent a les recomanacions dels docents a les xarxes socials i, fins i tot, els demanaré suport bibliogràfic a alguns dels meus contactes. No descarto tampoc fer cursets durant l’any com el que vaig fer d’Edmodo amb CiberEspiral.

Per acabar, aquest curs he volgut millorar la metodologia perquè els alumnes realitzin les activitats autoregulades. Enguany, aquestes activitats s’han centrat en la correcció gramatical de textos orals i escrits. Però crec que haig de millorar els aspectes de la gramàtica a la carta. No és que no hagi funcionat, però crec que no he estat clar en aquest sentit.

Malgrat tot, el tractament de la gramàtica en aquest mòdul ha estat intens, però, malauradament, diferent de la metodologia que volia posar a la pràctica a les classes. La idea és que la metodologia ha de potenciar l’autoregulació i ha de basar-se en el bastiment dels coneixements previs dels alumnes i l’assoliment d’eines cognitives i metacognitives que els permetin ser autònoms. L’objectiu és ben clar: que esdevinguin persones capaces de millorar els seus textos.

Com ja vaig dir, cal una revisió de la metodologia i apostar per una avaluació personalitzada, amb trobades amb els alumnes i els seus textos. Una bona iniciativa metodològica és apostar sense complexes per una avaluació amb portafoli gramatical en què l’alumne trobi respostes a la pregunta Com escric?.

Val la pena també renovar els criteris d’autocorrecció i acompanyar-los d’una bona base gramatical. En aquest sentit, cal fer una revisió dels continguts gramaticals que s’han d’assolir a cada curs i
adaptar-los al grup classe
. És una feina que pot funcionar gràcies a l’avaluació personalitzada i a la planificació dels cursos a nivell anual, tal i com comentava anteriorment.

Per tant, com a objectiu per al curs vinent, modificaré la metodologia de les activitats autoregulades, els criteris que s’han de complir, així com la manera de posar-ho a la pràctica durant el dia a dia a l’aula.

Una de les curiositats d’aquestes reflexions és que, si les comparo amb les que vaig fer el curs anterior, ha millorat la meva relació amb les TIC. I penso que el motiu és que, al llarg del curs he sabut conviure-hi. He après a gestionar-les com a eina de (in)formació (el meu PLE és vital per a aquesta tasca, així com la comunicació amb altres docents via xarxes socials i webs col·laboratives).

En aquest sentit, cal que recordi que, gràcies a la divulgació de continguts a Internet, he conegut docents amb qui compartir experiències i projectes molt interessants. Fins i tot, vaig tenir l’oportunitat de participar a les Jornades sobre Literatura i TIC, celebrades a la Universitat de Lleida el passat mes d’abril.

A més, aquest any he utilitzat de manera més raonada i pragmàtica les TIC. És fàcil deixar-se portar per aplicacions, softwares, xarxes socials i altres xuxes 2.0. Però en el meu cas, i atès el dubte que tenia de la disponibilitat de l’aula d’informàtica, he preferit curar-me en salut i ajustar l’ús de les TIC al màxim possible. I els resultats han estat positius.

El protagonisme 2.0 se l’ha emportat la xarxa social educativa Edmodo, eix d’alguns cursos que m’ha permès treballar online amb els alumnes i mostrar una àrea de treball que, en el futur els pot resultar útil per a una formació online. Les tasques realitzades amb Edmodo han funcionat segons el grup i l’activitat. En cap cas, però, l’he fet servir com un substitut de les classes presencials, sinó que s’havia de veure com un espai complementari a la formació presencial.

Per al curs vinent, continuaré amb l’aplicació del reforç d’una xarxa social educativa (Edmodo, RedAlumnos) per a determinats cursos de llengua i literatura. I també seleccionaré i insertaré les eines
TIC
necessàries i pràctiques que serveixin per a l’assoliment dels objectius del curs a nivell de competències digitals.
Per a això, tindré en compte la disponibilitat de les aules d’informàtica i si els alumnes tenen Internet a casa per tal de garantir l’accés a les tasques online i a la consulta de material del curs o mòdul. I, evidentment, el grau de coneixement de les eines informàtiques dels alumnes per tal que tothom pugui treure’n profit. Crec que pot ser una bona eina per habituar-los als entorns online i per a despertar la seva autonomia.

En conclusió, considero que aquest any he assolit satisfactòriament amb els objectius acadèmics i formatius que m’havia plantejat per a aquest curs. Ara toca afrontar-ne de nous. I en tinc moltes ganes!