[058] De diaris i llibres de text (un resum del 2n trimestre)

jmab2012-2013, GeneralLeave a Comment

El segon trimestre ja és història. Però no vull deixar passar l’oportunitat d’explicar allò que ha anat bé i allò que és millorable. Em permetreu que no comenti el mòdul de Lengua castellana 3 (GES 2), ja que no he incorporat canvis substancials i, al marge d’algunesactivitats i d’unes millores dels criteris d’avaluació, és semblant al del curs anterior.

A GES 1 vam realitzar els següents mòduls:

Lengua castellana 2

Vam treballar els textos periodístics i no literaris. Els objectius més importants del mòdul són:

  • Llegir, comprendre i manipular textos periodístics digitals.
  • Comprendre i elaborar notícies a partir de les sis preguntes clau.
  • Revisar els textos propis a partir de pautes de revisió.

En aquest sentit, no hi havia massa diferència amb el que es va fer l’any passat. Però sí que vaig modificar bona part de les activitats.

Llengua catalana 2

Vam treballar la varietat lingüística i la tipologia textual. Així mateix, i de manera transversal, vam tractar l’anàlisi, la comprensió, l’expressió escrita i la producció de textos usuals de la vida quotidiana i laboral. Els objectius importants d’aquest mòdul són:

  • Saber exposar les característiques de la variació lingüística i de les funcions del català.
  • Saber fer un mapa conceptual de les varietats lingüístiques del català.
  • Classificar errades significatives de textos escrits, externs i propis, segons siguin de coherència, cohesió, adequació o correcció ortogràfica.
  • Aplicar les propietats del text en el procés d’elaboració detextos, sobretot, en el procés de revisió del text.

Amb aquest plantejament, volia destacar els elements positius i els negatius d’aquests mòduls. Així, a Lengua castellana 2, tot i millorar les activitats, no he sabut temporitzar-les per tal d’assolir el repte que vaig llençar als alumnes: fer una revista o un diari. Per tant, les activitats han quedat orfes d’un fil argumental i els alumnes mai han tingut la sensació de crear un diari o revista. Per tant, per al curs vinent, hauré de mesurar les tasques perquè el mòdul funcioni tal i com l’havia planejat.

Pel que fa a Llengua catalana 2, vaig modificar el mòdul per oferir un nou repte: realitzar el dossier del curs de variació lingüística del català. Per fer front a això, els alumnes es van repartir els temes i van buscar, resumir i adequar la informació que van localitzar a Internet. Al mateix temps que es combinava aquesta tasca col·laborativa, amb l’escriptura de textos diversos (carta formal, textos de diversa tipologia, etc.).

El resultat va ser força desigual, segons el grup, la temàtica i l’alumne. Malgrat tot, no és una mala idea, però crec que no la tenia del tot controlada, ja que el dia a dia va imposibilitar el fet de veure el resultat final. I en un treball col·laboratiu és important que els alumnes se n’adonin d’aquest fet. En aquest sentit van faltar elements de cohesió entre les activitats per donar un sentit global al mòdul. I és aquest un factor que també haig de millorar a Llengua castellana 2, tal i com comentava anteriorment.

Per tant, i malgrat la millora de les activitats i de la explicitació dels criteris d’avaluació, ha fallat justament l’element clau d’aquesta mena de cursos: el treball cooperatiu i la cohesió de les tasques individuals per esdevenir-les col·lectives. Per al curs vinent, vull emmendar aquest error, però també portar més enllà aquests mòduls. No em val només amb l’intent de fer un curs amb un projecte comú. Sé que puc reconvertir-los i portar-los al nivell adequat perquè esdevinguin reptes engrescadors i amb sentit. Hauré, doncs, de continuar en aquesta línia.