[063] Una declaració de guerra a la reflexió metalingüística

jmab2013-2014, General1 Comment

Els anys que he desenvolupat el portafoli docent m’ha ajudat a visualitzar que la manera com desenvolupo la gramàtica ha estat farcida d’encerts, però també d’errors. Però, especialment, n’hi ha un que es perpetua amb els anys: la reflexió metalingüística per part dels alumnes.

Durant tot aquest temps d’experiència he tingut la sensació de no acabar d’aconseguir la connexió de l’objectiu comunicatiu amb les eines de reflexió de la feina feta. I és per això que enguany he optat per declarar-li la guerra a la metalingüística.

Per començar, m’he armat amb el pensament de no fer grans revolucions, sinó de rebel·lar-me poc a poc. Ja tindré temps de planejar estratègies més elaborades, com ara el portafolis del GES! En un primer moment, hauré de captar adeptes de cara al primer trimestre amb exercicis de valoració i de reflexió després de cada mòdul.

Després, al segon trimestre faré un alçament popular reposat per fer palès la importància de la metalingüística en el procés d’aprenentatge. Aquí afegiré a les correccions dels treballs trimestrals uns comentaris personalitzats per a mostrar els punts forts i febles a l’hora d’encarar l’aprenentatge lingüístic. Això hauria de servir per a fer una valoració més detallada al final del trimestre.

I amb tot això, el tercer trimestre hauríem continuar per aquesta via per tal de guanyar la batalla de la conscienciació metalingüística. O el que és el mateix, que els alumnes reconeguin que saber com aprenen pot ser una manera de guanyar no només una batalla, sinó la guerra de l’aprenentatge lingüístic.