[088] Mestre! Una DAFO i una ronda d’objectius, si us plau!

jmab2015-2016, GeneralLeave a Comment

Ara que el curs està a punt de començar (almenys per als adults), recupero l’anàlisi DAFO del curs 2014-15. No el vull perdre de vista! M’ha de servir com a entrant del gran àpat 2015-16!!!

Després d’aquesta anàlisi, basada en la que va fer el gran Jaume Sans, vaig extreure els objectius del proper curs. I ara, un per un, procuraré menjar-me’ls sense atipar-me.
Necessitats i inquietuds sobre la meva tasca docent
Curs 2015-16

Establir una estratègia metodològica per a l’aprenentatge de la llengua.

Treballar l’autocorrecció de textos orals i escrits.

Saber temporalitzar els continguts i les activitats d’aprenentatge.

Investigar sobre les estratègies d’adquisició de llengües (metacognició).

Aprofitar les consultes d’articles, els articles, la formació i les lectures de llibres que faig durant l’any acadèmic.

Establir un sistema d’organització dels recursos i altres materials autoformatius.

Continuar amb l’ús i millora del full d’anàlisi i reflexió a l’aula.

Fer visible l’aprenentatge significatiu als alumnes.

Continuar amb la millora de la base de l’enfocament comunicatiu a l’aula.

Millorar el portafoli com a base de l’aprenentatge de la llengua i com a element important per a l’avaluació del curs.
Promoure la reflexió i l’avaluació del procés
entre els alumnes.

Evidenciar el progrés lingüístic.

Continuar amb l’ús d’eines TIC bàsiques (correu electrònic, cerca d’informació, lliurament de treballs amb processador de textos, blog, etc.).

Introduir el mòbil a l’aula.

Fer perdre la por als alumnes a la publicació de continguts a Internet.

Col·laborar activament en el canvi metodològic del centre.

«Fer caliu» al voltant de la formació d’adults a les xarxes socials i al meu entorn proper.

Són nombrosos objectius i força exigents, però espero no deixar ni una engruna a finals de curs. I tu, quin àpat d’objectius i propostes has demanat per a aquest curs?  Els vols compartir?