[097] La teràpia del portafoli (2 de 2): la versió 2.0

jmab2015-2016Leave a Comment

En aquesta segona part volia fer èmfasi en el portafoli com a objecte. Després de comprovar de quina manera s’implementa a l’aula amb els raonaments metodològics i gramaticals exposats en el post anterior, vull fixar-me en els apartats que ha de contenir el portafoli.

Per aques motiu, i perquè sigui més entenedor, comparteixo la versió 2.0 del portafoli lingüístic. A tall d’exemple, he agafat el mòdul de Llengua catalana 3 de GES 2 per detallar-ne les passes a seguir.

En essència, hi trobareu:

1. Biografia lingüística (només caldria emplenar-la una vegada, per anar bé, al primer trimestre)

2. Distribució de mòduls del GES

3. Mòdul o mòduls trimestrals, apartat en el qual s’hi inclou:

– objectius i continguts;

– anàlisi prèvia de coneixements;

– preparació prèvia de la tasca trimestral (repte lingüístic);

#lamevagramàtica o recull d’apunts i evidències lingüístiques adquirides al llarg del trimestre.

4. Valoracions:

– valoracions finals de treballs individuals o en grup (2 versions);

– autoavaluació de la tasca trimestral (repte lingüístic);

– qüestionaris per a la reflexió diària, medial i final. Aquesta última hi inclou apartat relacionat amb les emocions.

Com ja vaig comentar, espero comentaris, suggerències, millores del portafoli. M’agradaria que fos una eina pràctica i, és clar, col·laborativa. Per tant, no dubteu a fer-ne comentaris.

Desitjo que us sigui útil. Per a mi, és i serà imprescindible. Quan el posi a la pràctica, comentaré els resultats al blog.