[019] El difícil repte d’elaborar un text escrit (IV)

jmab2010-2011, General1 Comment

Sempre m’he preguntat quina repercussió tindrà la tasca que es realitza a l’aula. I crec que amb el mòdul de Llengua catalana 2 de GES 1, he pogut copsar fins a quin punt el resultat del treball pot anar un pèl més enllà i revertir de manera directa en la seva vida, atès l’objectiu del mòdul: realitzar textos de la vida quotidiana, com ara el correu electrònic, la carta formal, la redacció del currículum i la carta de presentació. I és que, amb l’objectiu d’anar més enllà, vaig preparar una sessió especial per a explicar aquests dos textos darrers, tan necessaris com importants a la nostra vida.

Gràcies a l’ajuda de dues responsables d’inserció laboral del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud Alt Congost, vam fer una classe per explicar com fer un bon currículum i una carta de presentació, per saber quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora d’enfrontar-se a una entrevista de feina. A nivell lingüístic, i atès un dels objectius del curs (fomentar l’autonomia i l’autoavaluació en la creació de textos escrits),  vam incidir els avantatges i les limitacions de les eines lingüístiques que podem tenir a mà per millorar de manera autònoma l’expressió i l’ortografia (correctors, traductors, diccionaris online, Optimot, etc.) un cop s’acabi la formació del GES. La resposta dels alumnes va ser molt positiva perquè van trobar un motiu, un lligam, una identificació entre la llengua i la seva experiència laboral. I aquest motiu, aquest lligam, aquesta identificació té un nom: enfocament comunicatiu.

La sessió va donar sentit a l’aprenentatge de la llengua, ja que les habilitats i competències que se n’extreuen d’una activitat així es posen al servei d’un objectiu real i que repercuteix en la seva vida diària. Segur que a l’hora de fer el currículum i la carta de presentació, l’actitud dels alumnes serà diferent que amb qualsevol altra mena de tasca, perquè ha deixat de ser un exercici de classe i ha passat a esdevenir una esperança per millorar la seva situació laboral. I és que la majoria dels alumnes que tenim a classe, malauradament, pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. I un currículum pot convertir-se en una oportunitat de treball.

Per tant, un bon enfocament comunicatiu ajuda a la motivació dels alumnes i a generar un interès per a la millora dels textos escrits, tant a nivell textual com ortogràfic. I amb aquesta experiència he tingut la gran sort de comprovar-ho.