[023] Explica’m una rondalla (I)

jmab2010-2011, General1 Comment

Explica’m una rondalla és el fruit del treball de pràctiques que vaig elaborar l’any passat en el marc del Màster de Formació de Professorat de Català per a Adults a la Universitat de Barcelona (UB).

Amb aquesta unitat pretenc que els alumnes sàpiguen realitzar una narració oral d’un conte, fent ús dels elements i les característiques formals de la rondalla. L’objectiu final és que els alumnes siguin capaços d’explicar oralment una rondalla de forma adequada, correcta, cohesionada i coherent a un grup de nens/nes entre 3 a 6 anys.  De la mateixa manera, es vol aconseguir que els alumnes siguin conscients del seu progrés com a narradors de contes i que això els ajudi a aconseguir un bon domini de la llengua oral.

La unitat està emmarcada en el mòdul de GES anomenat Literatura, en què es treballa la història de la literatura catalana des dels seus inicis fins a la Renaixença (segle XIX). I atès que condensar tants segles de literatura catalana en només 35 hores és una temeritat, he optat per seleccionar un aspecte concret –la literatura popular- i treballar-lo a fons, sempre de manera pràctica.

 

Les característiques orals intrínseques de la literatura popular permeten un treball de l’expressió i de la comprensió orals molt interessant. Al mateix temps, també permeten un aprofundiment en el treball encetat ja en el primer trimestre amb la lectura de monòlegs (lectura expressiva). La diferència, però, és que ara s’ha afegit l’element d’autoavaluació i d’autoregulació per consolidar les estratègies i els recursos dels alumnes en una intervenció oral.

Enguany, però, hi ha canvis: no hi haurà públic en la tasca final (tot serà enregistrat en vídeo), he inclòs un exercici d’escriptura d’una rondalla col·laborativa i faig més èmfasi en l’escalfament previ a l’exercici oral. A més, els alumnes tindran tot el material compilat en forma de dossier del curs, fet que facilitarà la tasca d’organització del material com de correcció. L’he penjat per compartir-lo amb tothom qui el vulgui. Espero que us en resulti útil.