[037] El camí cap al portafoli de GES (i 2)

jmab2011-2012, GeneralLeave a Comment

De l’experiència del primer trimestre, i en relació amb la millora d’una avaluació reflexiva i més participativa per als alumnes, n’extrec aquestes conclusions:

1) Les activitats d’autoavaluació han incidit en el recull d’evidències perquè els alumnes analitzin i reflexionin sobre el seu aprenentatge, però sobretot perquè siguin conscients de com aprenen.

Per aconseguir-ho, he creat activitats i exercicis que obliguen a l’anàlisi de la feina feta durant el trimestre. En el cas de Llengua catalana 1, la part autoavaluativa ha estat més important, atès que un dels objectius del mòdul és mostrar interès per la millora de l’expressió oral, escrita i audiovisual tant pròpia com aliena.

A més, amb les activitats escrites de Llengua castellana 1 i Llengua catalana 3 he seguit el sistema de correcció que ja aplicava el curs passat i que tan bons resultats em va donar perquè els els alumnes es responsabilitzin dels seus textos.

Amb tot, els resultats són positius però no prou satisfactoris des del meu punt de vista. No sé si els alumnes han entès la importància de l’autoavaluació i de la reflexió sobre el seu aprenentatge al llarg del trimestre. Penso que ho he explicat tot força bé, però penso que la proposta metodològica no ha quedat clara. En aquest sentit, la introducció de la guia d’estudi per a cada mòdul i les pertinents instruccions de les activitats d’avaluació han servit per conèixer el funcionament del mòdul a nivell general, però ha faltat detallar tot el relacionat amb la part autoavaluativa, d’anàlisi i de reflexió que he volgut treballar-hi.Per això, caldrà millorar de quina manera introdueixo els alumnes en la metodologia i en els conceptes autoavaluatius perquè tot plegat no els resulti llunyà o poc entenedor. El millor, segurament, és que ho faci de manera moderada i amb poques activitats en què s’hi especifiquin detalladament les passes que cal seguir. D’aquesta manera, es podrà traçar el camí cap al veritable objectiu d’aquest curs: crear un portafoli de llengua per als cursos de GES.

2) Com a conseqüència lògica del que he explicat anteriorment, tinc la necessitat de crear una pauta d’avaluació estable. Gràcies a la feina d’anys anteriors, la pauta de la majoria d’activitats s’han anat configurant, estan força definides. Però l’objectiu d’aquest curs -la creació d’un portafoli de llengua- m’ha empès a tirar pel dret en alguns casos i això no m’ha convençut.

LíniaTot plegat prové de les ganes per acostar-me a l’assoliment d’aquest objectiu. I crec sincerament, que ha faltat programació i previsió, afinar més l’autoavaluació i polir-la perquè els alumnes i jo mateix anem dibuixant els objectius. Diria que em falta perspectiva avaluativa, ja que he inundat d’autoavaluació als alumnes sense explicar-los -ni explicar-me tampoc a mi- per què havien de reflexionar tant sobre la feina que havien fet.

Per tant, amb una previsió més exacta i precisa de les activitats del mòdul i d’una pauta d’avaluació explícita, m’hauria ajudat a exposar millor l’objectiu del mòdul i també el del curs. Però també hauria servit per explicar als alumnes de quina manera seran avaluats a les diverses activitats d’avaluació. Potser així haurien entès millor la vessant autoreguladora dels mòduls.

3) Finalment, cal comentar que tampoc han ajudat les nombroses activitats de cada mòdul. A excepció de Llengua catalana 3, la programació del qual ha anat com una seda, la resta de mòduls no han tingut el temps suficient per extreure elements d’anàlisi i de reflexió per part dels alumnes. en alguns casos, als alumnes se’ls acumulaven fins a 3 activitats, fet que provocava més aviat que estiguessin més preocupats per treure-se-les de sobre que no pas de cap altra cosa.  I ni allargant els terminis de lliurament vaig aconseguir encaminar la seva percepció de l’avaluació.

Així que la seva actitud davant de l’assoliment de l’activitat no era el que s’esperava, s’havia difuminat l’objectiu de l’autoavaluació entre obligacions de lliuraments i acumulació d’activitats. I, és clar, per millorar aquest punt de cara al futur només hi ha l’opció de reduir les tasques i temporitzar-les de manera adequada. 

En definitiva, ha estat un trimestre positiu en general: m’he refermat en la metodologia de l’any passat i ha estat un encert, els mòduls han millorat en preparació, en diversitat d’activitats i en una major transparència pel que fa al sistema d’avaluació. A més, he volgut fer l’esforç per reconduir-lo i donar-li el punt reflexiu que fa anys que busco per als meus mòduls, tot i que he anat massa de pressa. Però perquè això millori, haig de tenir en compte els aspectes següents:

– Reduir i temporalitzar adequadament les activitats d’avaluació.

– Els alumnes hauran de ser conscients de què se’ls avalua exactament i, sobretot, com se’ls avalua. Amb cada activitat que sigui important per a un treball d’autoavaluació del mòdul, s’explicitaran els criteris d’avaluació perquè els alumnes tinguin una pauta per a millorar les activitats.

Aquestes millores en la programació i en l’avaluació han de servir per continuar en aquesta línia reflexiva i participativa, la qual ha de portar-nos cap a l’assoliment de l’objectiu final: la creació d’un portafoli del curs.

Sóc conscient que és un projecte que requereix una planificació a llarg termini, però no està de més començar a fer moviments per arribar-hi al més aviat possible. Aquest trimestre tot just he posat els fonaments i espero que el segon trimestre pugui reforçar els punts forts i, sobretot, els febles per tal d’assolir aquest gran repte.