[042] Dues reflexions breus sobre dos mòduls de GES

jmab2011-2012, General1 Comment

Amb l’inici del 3r trimestre i el tancament del 2n, ni tan sols havia pogut valorar dos dels mòduls del passat trimestre: el de Llengua catalana 2 (GES 1) i el de Lengua castellana 3 (GES 2). Doncs tot seguit us en faig cinc cèntims:

Llengua catalana 2 (GES 1): La valoració que en faig és molt positiva. Com ja havia comentat en un post anterior, vaig reforçar alguns dels punts febles del curs passat.

Així, i repassant els aspectes que volia millorar, crec que he encertat en la revisió acotada dels seus textos, en l’explicitació des del primer dia a l’últim dels criteris d’avaluació. Això ha fet que els alumnes hagin respost bé a les exigències i característiques del curs, fet que ha comportat que modifiquessin els textos a nivell gramatical i textual.

D’altra banda, però, haig de millorar els aspectes de la gramàtica a la carta. No és que no hagi funcionat, però crec que no he estat clar en aquest sentit. Inicialment, els vaig preparar un dossier de gramàtica, però no era gens personalitzat. Hi ha hagut part consultiva gramatical, però en grup. Malgrat tot, el tractament de la gramàtica en aquest mòdul ha estat intens, però, malauradament, allunyat de la metodologia que volia posar a la pràctica a les classes.

Crec que cal una revisió de la metodologia i apostar per una avaluació personalitzada, amb trobades amb els alumnes i els seus textos. Una bona iniciativa metodològica és apostar sense complexes per una avaluació amb portafoli gramatical en què l’alumne trobi respostes a la pregunta Com escric?.

Evidentment, és una qüestió que no només volia aplicar en aquest mòdul, sinó de manera transversal a la resta de mòduls de GES. És el gran repte de cara al curs vinent: elaborar una metodologia que em permeti desplegar i tractar els continguts de la gramàtica catalana i castellana més àmpliament durant tot el nivell 1 i 2 de GES.

Embolcall de la xocolatina -el producte que havien de promocionar- fet per un grup
de GES 2 del CFA Tona.

Llengua castellana 3 (GES 2): Estic molt satisfet de la tasca que he realitzat aquest trimestre en un mòdul que, com ja havia comentat, va retornar als seus orígens.

Els alumnes han respost molt bé a les activitats proposades, amb moltes ganes de fer una campanya publicitària molt original. I val a dir que pràcticament tots els grups la van fer i amb una completa implicació en el projecte. Només cal veure els cartells publicitaris que van crear, dels quals n’he penjat uns quants al llarg del post.

Cartell publicitari del producte elaborat per un grup de GES 2 del CFA Centelles.

En aquest cas, el sistema d’avaluació ha estat molt encertat. Les activitats proposades s’han adequat a una progressió que culminava amb el treball final de la campanya publicitària. Tot plegat, ha fet que esdevingui un mòdul del qual n’estic molt content.

Com a aspectes a millorar, però, hauré de trobar exercicis o activitats extra per treballar els dubtes gramaticals que tinguin els alumnes, tot i que la gramàtica i l’expressió orals i escrites s’han tingut en compte de manera clara a l’avaluació. També voldria reforçar l’expressió oral amb alguna activitat prèvia a la presentació de la campanya.