[053] Una reflexió sobre el 1r trimestre

jmab2012-2013, GeneralLeave a Comment

Amb el segon trimestre ja en marxa, volia aturar-me un moment per comentar alguns aspectes relacionats amb la feina feta durant el passat trimestre.

Començaré explicant-vos que he fet els mateixos mòduls de GES que el curs passat: Llengua catalana 1 i Lengua castellana 1 de GES 1; i Llengua catalana 3 de GES 2.He modificat alguns aspectes pel que fa als continguts i a les avaluacions. Per exemple, a Llengua castellana he preferit fer una repassada exhaustiva a les tècniques d’estudi, les quals, aplicades amb encert, poden ajudar a la realització de tasques més complexes. D’aquesta manera, he lligat el text expositiu amb la tècnica de la lectura (prelectura inclosa), el subratllat, el resum i la revisió del resum a través d’un exercici final com és la creació d’un tríptic.

Les activitats d’avaluació del mòdul de Lengua castellana 1 de GES 1.

A Llengua catalana 1, el curs orientat a la millora de l’expressió oral i de la lectura expressiva, la valoració de les activitats és de les poques coses que s’ha retocat. També he volgut  reduir el nombre de repeticions dels lliuraments de les tasques orals. Abans, les lectures es repetien almenys dues vegades, mentre que enguany no els he demanat cap repetició.

Les activitats d’avaluació del mòdul de Lengua catalana 1 de GES 1.

Finalment, el curs que ha sofert menys canvis respecte el curs passat és el de Llengua catalana 3 de GES 2 pel que fa a activitats, metodologia i avaluació.

De tot plegat, n’extrec algunes conclusions que passo a comentar breument:

– S’han millorat les activitats de les unitats didàctiques de cada curs. Malauradament, a Llengua catalana 1, hauria faltat revisar-ne algunes, ja que he tingut la sensació que els alumnes repetien la tasca. Com a millora, hauria de refer-les i lligar-les a través d’un aprenentatge significatiu. Cal, doncs, un repte per a l’alumnat.

– S’han revisat les unitats didàctiques per tal d’emmarcar-les en un context de curs. És a dir, els objectius dels mòduls, especialment els de GES 1, formen part d’un tot encara més ampli. Es pot considerar, doncs, la primera peça del curs 2012-13 i que ha de servir com a base per a la resta del curs, però també, per encarar el curs següent, quan facin el salt a GES 2.

– No he seguit del tot el sistema de correcció de textos d’anys anteriors. En els textos de Llengua catalana 3, i atès que les tasques es lliuraven a través d’Edmodo, he aprofitat l’avinentesa per corregir-los online, tot fent servir comentaris. Però per als textos de Lengua castellana 1, els alumnes no tenien una pauta clara de correcció. Això ha passat perquè enguany l’havia de revisar i modificar i no ho he fet.

Tinc la base establerta, però em falta que els alumnes la facin seva i que entrin en el joc de l’autocorrecció. Per això, durant aquest curs hauré de fer aquesta revisió i millorar la manera d’introduir la metodologia de la correcció a l’aula.- Estic molt lluny d’aplicar un portafoli de GES als alumnes. Les primeres passes no han estat satisfactòries per diversos motius. El més important és la encara nombrosa quantitat de tasques que han fet els alumnes de GES 1 per a cada mòdul. Entre Llengua catalana 1 i Llengua castellana 1 han estat més pendents del seu lliurament que de saber si assolien un objectiu o no.

Si aprofundeixo en el problema, crec que la causa de l’estancament d’aquest objectiu es troba en què no he estat capaç de transmetre les meves intencions des d’un principi.  He redescobert la importància del docent en aquesta tasca. I si el docent no transmet, no comunica ni motiva, els alumnes no ho aprendran per ells mateixos. Per tant, haig de reforçar la tasca de professor com a guia i orientador de l’aprenentatge.

A més, i com a segon element de millora per encaminar-me al portafoli de GES, haig de fer que els alumnes prenguin consciència del que fan portant-los al meu terreny. No n’hi ha prou amb l’explicitació dels continguts i dels criteris d’avaluació, ni tampoc amb la realització d’exercicis d’autoavaluació a cada mòdul. Cal anar més enllà i fer que l’alumne en formi part activa d’aquest procés des de l’arrel. Per això, cal aprofundir en les metodologies utilitzades fins ara perquè permetin la participació activa de l’alumne tant a les classes com en la creació del portafoli.

Finalment, hauré de tenir molt present que, per a fer realitat el portafoli de GES, hauré de planificar millor l’itinerari al llarg de l’any. Ara que sóc a temps, procuraré prendre notes dels punts positius i negatius de la planificació feta per a aquest curs.

Amb tot, la sensació final és de decepció, ja que podria haver fet més per tal d’assolir els objectius. De tota manera, veig el got mig ple, ja que he ajustat els objectius gramaticals de cada mòdul i he aconseguit preparar tasques engrescadores. I el que és el millor de tot, sóc conscient de tots els aspectes millorables per als propers anys.

Tinc un objectiu, un repte entre mans. I tinc moltes ganes d’assolir-lo.