[114] Història d’un canvi, capítol 2: els primers passets

jmab2015-2016, GeneralLeave a Comment

Com ja he explicat en aquest blog, el centre on treballo pateix un procés de canvi. A finals del segon trimestre vam presentar un projecte de centre realitzat en temps rècord pel claustre de professors. I durant aquest trimestre hem començat a rebre les primeres respostes per part dels regidors/es i qui formen la comissió executiva. Sembla, doncs, que comencem a posar-nos en marxa. Ara, a un ritme molt lent.

Fins ara, només s’ha donat llum verda a diverses qüestions. La gran majoria tenen a veure amb la preinscripció del proper curs. Per exemple, hem modificat la durada dels cursos. Hem dividit els cursos en dues modalitats:

– Intensius: de duració bimestral o trimestral segons el curs. Les classes són de tres hores, un dia a la setmana. Els cursos reglats, però, conserven la durada regida per normativa (GES, grau mitjà i superior). Van dirigits a alumnes que es presentin a un examen oficial (GES, grau superior, certificats de català, nivell B1 o B2 de l’Escola Oficial d’Idiomes, COMPETIC, etc.).

– Extensius: de duració anual. Les classes són d’ una hora i mitja o dues, dos dies a la setmana. Estan pensats per a alumnes que volen adquirir coneixements sense presses, de forma més prolongada. L’aprenentatge, doncs, serà gradual i continu.

També s’ha consensuat un mínim i un màxim de ràtio per a cada curs. Això és molt positiu perquè sempre ha estat motiu de discussions. Finalment, s’ha posat una ràtio justa que ajudarà a oferir classes de qualitat.

Una altra qüestió a la qual també s’ha posat fil a l’agulla és a la integració de metodologies innovadores a classe. El curs vinent es començaran a fer proves als curs de GES, en el qual s’integrarà l’aprenentatge basat en projectes (ABP) de forma transversal a totes les matèries. La intenció és introduir  l’ABP i combinar-lo amb recursos TIC basats en la gamificació i en experiències que tinguin incidència en el municipi. Aquesta és una qüestió que fa temps que la poso en pràctica a les classes de llengua de manera individual, però ara vol expandir-se a la resta de mòduls. I hi estic molt a favor per tal de trencar l’estructura monolítica del GES.

Ara, per desenvolupar aquesta tasca caldrà iniciar la formació del professorat. Per tant, es començarà a programar sessions formatives en noves metodologies i en tot allò que el claustre necessiti per millorar les classes. Per a la formació, es tindran en compte l’oferta formativa de l’XTEC i de la Diputació de Barcelona. Tot i que també s’apostarà per la “formació de proximitat”, la que puguin fer els professors del claustre i, també, els professors d’altres centres d’adults.

StepPer acabar, també s’ha parlat de la imatge i de la comunicació amb l’exterior. En aquest aspecte, i en un primer pas de l’extens punt dedicat al projecte sobre comunicació, s’ha decidit canviar la cara a la publicitat i oferir una única revista amb tota l’oferta anual. S’ha passat un pressupost als ajuntaments per editar un díptic a tot color i per renovar la pàgina web del centre. Tot plegat és important de cara a fer visible l’oferta i l’activitat educativa que fem al centre, de manera física com virtual. La presència a les xarxes socials, als mitjans de comunicació locals és IMPRESCINDIBLE, fet que encara s’ha d’abordar i discutir en properes reunions.

Però és tant o més important el desenvolupament d’una xarxa per establir establir vincles que reforcin el paper de les escoles com a centre de formació referencial del municipi. Cal “fer poble”, generar cultura que tingui notorietat a l’entorn més proper. I aquest és una altra de les qüestions que ja es poden desenvolupar de cara al nou curs.

Així doncs, comencem a donar vida al projecte de centre, tot i que de manera molt tímida. El que s’ha aprovat és només una mil·lèsima part del que encara s’ha de discutir, de debatre, de consensuar i, sobretot, de posar en funcionament. Encara queda molta feina. Hi ha qui diria que millor anar lents, però segurs. Jo preferiria anar sense pressa… però sense pauses. Ara, l’inici d’aquest canvi promet.