[018] La fotografia com a eina lingüística (I)

jmab2010-2011, GeneralLeave a Comment

A inicis del segon trimestre vaig llançar un repte als alumnes de l’assignatura de Llengua espanyola 3 de GES 2: organitzar una exposició de fotografia. Evidentment, la iniciativa va ser rebuda amb escepticisme, ja que el grup d’enguany és en general força complicat a nivell de comportament i de motivació.

A grans trets, la unitat didàctica que vaig posar en marxa i que arribarà al seu zènit el proper dijous 31 de març amb la inauguració al centre, té com a objectius principals:

– saber descriure imatges a nivell denotatiu i connotatiu.
– saber exposar i argumentar la lectura denotativa i connotativa de les fotografies realitzades pels alumnes.
– saber analitzar la tasca feta i reflexionar-hi.
– saber elaborar la publicitat d’un acte cultural (exposició fotogràfica).
– saber gestionar el treball en grup.

Tots aquests objectius s’han combinat amb una metodologia molt clara: els alumnes s’han de responsabilitzar del seu progrés i, per tant, han de gestionar els tempos de lliurament de les tasques. Mentrestant, el docent dinamitza, orienta, facilita i motiva els alumnes per assolir el repte amb èxit.

Així, les tasques que han realitzat en grups de 4 persones són les següents:

– realització d’un mínim de 4 fotografies originals per persona (16 x grup) al voltant de dos temes: la disfressa i sense paraules,

– acompanyar cada imatge amb un títol i una descripció denotativa i connotativa. Ha de tenir un mínim de 100 paraules. Les descripcions s’han de lliurar en castellà i en català,

– redacció d’un post diari al blog de l’assignatura que expliqui què s’ha fet durant la sessió, analitzar la tasca realitzada pel grup i reflexionar-hi,

– creació d’un díptic, un flyer i un cartell per fer difusió de l’exposició,

– preparació d’una exposició oral que expliqui el més rellevant a nivell d’elaboració del treball i a nivell connotatiu de les imatges. La podran fer tant en català com en castellà.

Prèviament a deixar via lliure als grups, els quals van ser escollits pel professor, vam fer unes quantes sessions pràctiques sobre les característiques de la imatge, vam pactar quin grup s’encarregaria de cadascun dels textos publicitaris proposats (flyer, cartell, díptic) i vam establir aspectes comuns de treball (destinataris de l’exposició, selecció del tema, nom de l’exposició, colors i tipografia per als textos publicitaris, creació del logo, etc.).

Amb totes les peces de la tasca al taulell, el repte ja estava servit. Ara hauria de comentar amb detall com es van desenvolupant les activitats. Però em permetreu que ho faci en un proper post!