[040] La publicitat a GES 2: una aposta per la creativitat

jmab2011-2012, GeneralLeave a Comment

Amb els alumnes de GES 2  he volgut reprendre el tema de la publicitat i deixar de banda l’activitat de l’exposició fotogràfica com a eix vertebrador del mòdul. L’experiència de l’any passat va ser gratificant, però complicada i massa absorbent. Penso que per portar-la a terme novament cal una revisió a fons dels seus objectius, de les activitats, de la programació de les tasques i, per suposat, de la metodologia.

Per tant, he tornat a la publicitat amb un treball també interessant. L’objectiu del mòdul és doble. Per una banda, els alumnes han de saber interpretar el llenguatge audiovisual a través de l’anàlisi de fotografies i de la publicitat. I per una altra, la temàtica ha de servir per  a perfeccionar la redacció oral i escrita de textos explicatius i descriptius, així com de textos argumentatius.

Activitats que conformen l’avaluació del modul de Llengua castellana 3

Entre les activitats que he preparat, en voldria destacar una: l’elaboració de la campanya publicitària. Els alumnes esdevindran els publicistes i el professor, el client. Tots ells han de preparar en grups una campanya publicitària per a vendre una barra de xocolata especial per a adolescents i joves en edat escolar. L’objectiu no és cap altre que el de saber argumentar (o defensar) la seva campanya.

Per a fer-ho hauran de realitzar tres tasques:

1) Informe de la campanya:

Hauran d’explicar i justificar les decisions preses per a la campanya en un text d’entre 100 i 200 paraules. A part del briefing, poden seguir aquestes preguntes com a pauta:

¿QUIÉN VA A SER EL PÚBLICO DESTINATARIO DE LA CAMPAÑA?

¿EN QUÉ VAMOS A BASAR LA IDEA PRINCIPAL?

¿QUÉ NOMBRE LE VAMOS A PONER AL PRODUCTO?

¿QUÉ ESLOGAN VAMOS A ELEGIR PARA EL ANUNCIO DEL PRODUCTO?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS VAMOS A DESTACAR EN EL TEXTO?

¿QUÉ NÚMERO DE IMÁGENES SON LAS MÁS ADECUADAS PARA QUE EL ANUNCIO DEL PRODUCTO SEA MÁS EFECTIVO?

¿QUÉ ELEMENTOS (COLORES, TIPOGRAFÍA, RECURSOS LINGÜÍSTICOS, PERSUASIVOS, RETÓRICOS, ETC.) VAMOS A ELEGIR PARA RESALTAR EL PRODUCTO EN EL ANUNCIO?

¿CUÁL ES EL ORDEN MÁS ADECUADO PARA LOS ELEMENTOS DEL ANUNCIO DEL PRODUCTO?

2) Anunci del producte:

Hauran de dissenyar l’anunci publicitari del producte en suport audiovisual (cartell publicitari, falca radiofònica, spot de televisió).

3) Presentació oral a la classe:

El grup exposarà a l’aula la seva campanya publicitària. Tindran entre 5 i 7 minuts per a convèncer el profe que el seu treball publicitari és el millor.

Per ara, l’activitat ha resultat molt motivadora i els grups s’estan mostrant molt creatius. Això em fa pensar que he donat en el clau i que el canvi ha servit per a millorar l’experiència del mòdul. A més, i per incentivar l’esperit competitiu, la millor campanya s’endurà un punt extra de la nota final del treball, mentre que la resta (si compleixen els requisits mínims de puntualitat en el lliurament), obtindran mig punt.

Ja en tinc ganes de veure els resultats i, evidentment, els comentaré en un futur post!