[136] Com va la biblioteca? Una revisió fugaç dels projectes de GES 1 (1 de 2)

jmab2016-2017Leave a Comment

Aquest trimestre he engegat dos projectes diferents a GES 1. Tant el projecte de promoure un banc comú de coneixements al CFA Tona com el de construir una biblioteca al CFA Centelles els tenia al cap des de fa anys. I em fan molta il·lusió, malgrat la complexitat que suposa tirar-los endavant. I ho he fet ara, en el segon trimestre, perquè ara conec millor els alumnes, les trajectòries acadèmiques i vitals, els seus tarannàs, etc.

Els projectes s’inclouen en el marc dels mòduls de Llengua catalana 2 i Lengua castellana 2, mòduls on els textos formals i els periodístics fan acte de presència. I per al projecte és ideal, atès que hauran de fer enquestes al públic, presentacions en veu alta, invitacions, cartes a les editorials, cartells, notícies i entrevistes, etc.

En aquest post volia explicar en quin punt s’hi troben i fer algunes valoracions que, potser, necessitaran més repòs a final de trimestre. Però ho farem per parts. Així doncs, ara començo a explicar com està el projecte de la biblioteca a Centelles i més endavant parlaré del Banc Comú de Coneixements de Tona.

Als alumnes de GES 1 Centelles els va espantar la proposta de crear una biblioteca per a l’EPA Centelles. I crec que a dia d’avui encara els espanta. Però els engresca el fet de saber que estan treballant en un benefici per a tota l’escola. De tota manera, en el moment de l’explicació, els vaig calmar i els vaig explicar que no cal agobiar-se per la magnitud del projecte. Tal i com el vaig programar, aquest curs es farà la primera fase: habilitar l’espai, organitzar-lo i donar-lo a conèixer als companys. I ja, a final de curs, l’inaugurarem.

003Hi ha, també, alguns objectius que es volen assolir amb el projecte: saber planificar i saber expressar-se en veu alta. Per això, entre el mes de gener i febrer hem organitzat les tasques que s’han de fer, hem fet una entrevista a la biblioteca del poble per saber-ne més i hem explicat el projecte a la direcció del centre. Acualment, s’ha començat a fer difusió interna del projecte amb una enquesta i una campanya de recollida de llibres. I ben aviat escriurem les cartes a les editorials i notícies sobre la futura biblioteca.

El grup-classe, però, no acaba de prendre la iniciativa. El projecte sembla que els sobrepassi i van amb molt de compte. Donen per fet que el lideratge va a càrrec meu, però m’agradaria que no fos així. Això sí, tothom vol assolir l’objectiu i aquesta dinàmica m’obliga a actuar com a dinamitzador. No en tinc cap problema, és clar, però procuro que els alumnes guanyin autonomia. Haurem de trobar la manera que l’adquireixin de mica en mica.

Com a tot arreu, no tothom aporta el mateix esforç al treball. I en el grup n’hi ha un que no s’hi està implicant. Si vull canviar això, haig d’estar ben a sobre d’aquest alumne, d’un perfil jove, perquè acabi fent la tasca. Encara que aquest cas concret ja no s’hi esforça pel tipus de projecte, sinó perquè no l’interessa l’escola. Contràriament, m’ha sorprès gratament una altra alumna, de la qual no esperava una motivació tan gran. Es tracta d’una noia marroquina que té encara força dificultats per escriure i parlar català i castellà, però s’hi està esforçant per assolir el nivell. Li queda encara molt de recorregu

t, però amb aquesta bona disposició, arribarà on vulgui.

010En aquest darrer mes, ens hem proposat començar la campanya de recollida de llibres, la publicació de notícies sobre la nova biblioteca i volem escriure cartes a editorials per demanar-los llibres. Si arribem fins aquí, en tindrem suficient. Durant el gener ja ens vam adonar que el projecte s’allargaria perquè hi ha decisions que no depenen del grup, com ara la tria del lloc d’ubicació de la biblioteca i dels mobles. L’únic que podem fer és vetllar per aconseguir-los al més aviat possible.

No és tampoc un problema, ja que el tercer trimestre cursarem el mòdul de Literatura i podrem continuar amb el que quedi pendent del projecte, com ara la inauguració. Tot i això, no deixarem acabada la biblioteca, fet que el converteix en un projecte viu i del qual se’n poden fer càrrec futurs alumnes del centre.

A final de trimestre, explicaré com ha acabat el projecte, desglossarem l’avaluació, valorarem punts forts i febles; i farem propostes de millora.